[Loại 16-18 Con/Kg] Mực Khô Nướng Đà Nẵng

1.350.000

mực khô nướng
[Loại 16-18 Con/Kg] Mực Khô Nướng Đà Nẵng

1.350.000