Quà tặng vigiftXem Thêm

Quà tặng vigift

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Set Welcome To Đà Nẵng 3 – Vigift

510.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Set Welcome To Đà Nẵng 2 – Vigift

410.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Set Welcome To Đà Nẵng 3 – Vigift

510.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Set Welcome To Đà Nẵng 2 – Vigift

410.000

Sản Phẩm Bán Chạy Nhà ViGiftXem Thêm

Sản Phẩm Bán Chạy Nhà ViGift

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Bò – Vigift

182.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Rim Me – Vigift

175.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Thiều Que – Vigift

64.000372.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sữa Rim Mặn – Vigift

50.000269.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Bò – Vigift

182.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Rim Me – Vigift

175.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Thiều Que – Vigift

64.000372.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sữa Rim Mặn – Vigift

50.000269.000

Hải Sản Khô Ăn Liền VigiftXem Thêm

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực 1 Nắng Nước Mắm – Vigift

62.000272.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Cán Cay – Vigift

72.000330.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sốt Rau Củ – Vigift

55.000310.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Tôm Sốt Rau Củ – Vigift

62.000272.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực Xé Lá Chanh – Vigift

63.000273.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vành Sò Sốt Chua Ngọt – Vigift

57.000245.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực Rim Sa Tế – Vigift

52.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Sợi Bơ Tỏi – Vigift

63.000366.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sữa Rim Mặn – Vigift

50.000269.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Xé Giòn Ăn Liền – Vigift

57.000240.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Rim Me – Vigift

175.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Xé Sợi Ăn Liền – Vigift

59.000330.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực 1 Nắng Nước Mắm – Vigift

62.000272.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Cán Cay – Vigift

72.000330.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sốt Rau Củ – Vigift

55.000310.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Tôm Sốt Rau Củ – Vigift

62.000272.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực Xé Lá Chanh – Vigift

63.000273.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vành Sò Sốt Chua Ngọt – Vigift

57.000245.000

Hải Sản Khô Ăn Liền Vigift

Mực Rim Sa Tế – Vigift

52.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Sợi Bơ Tỏi – Vigift

63.000366.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ghẹ Sữa Rim Mặn – Vigift

50.000269.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Xé Giòn Ăn Liền – Vigift

57.000240.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Rim Me – Vigift

175.000286.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Xé Sợi Ăn Liền – Vigift

59.000330.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền ViGiftXem Thêm

Thịt & Cá Khô Ăn Liền ViGift

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Khoai Rim Mặn – Vigift

52.000215.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Lạc Chiên Mắm – Vigift

73.000227.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Cơm Tẩm Mè – Vigift

53.000215.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bò Da Cán – Vigift

62.000269.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Chà Bông Cá Thu – Vigift

83.000339.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Đục Nướng Ăn Liền – Vigift

79.000373.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Khô Gà Bơ Tỏi Ăn Liền – Vigift

49.000247.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Bò Khô Nguyên Miếng – Vigift

106.000335.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Đuối Nướng Cán – Vigift

75.000348.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Bò Rim Mè – Vigift

69.000274.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Chỉ Vàng Sốt Chua Ngọt – Vigift

73.000227.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bống Lát Tròn – Vigift

63.000277.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Đù Giòn Cháy Tỏi – Vigift

60.000265.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Mai Sốt Chanh – Vigift

65.000293.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Thiều Que – Vigift

64.000372.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Khoai Rim Mặn – Vigift

52.000215.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Lạc Chiên Mắm – Vigift

73.000227.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Cơm Tẩm Mè – Vigift

53.000215.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bò Da Cán – Vigift

62.000269.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Chà Bông Cá Thu – Vigift

83.000339.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Đục Nướng Ăn Liền – Vigift

79.000373.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Khô Gà Bơ Tỏi Ăn Liền – Vigift

49.000247.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Bò Khô Nguyên Miếng – Vigift

106.000335.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Đuối Nướng Cán – Vigift

75.000348.000

Thịt & Cá Khô Ăn Liền Vigift

Cá Bò Rim Mè – Vigift

69.000274.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Chỉ Vàng Sốt Chua Ngọt – Vigift

73.000227.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bống Lát Tròn – Vigift

63.000277.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Đù Giòn Cháy Tỏi – Vigift

60.000265.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Mai Sốt Chanh – Vigift

65.000293.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Thiều Que – Vigift

64.000372.000

Đồ Khô Nướng – Chả – Tré VigiftXem Thêm

Đồ Khô Nướng – Chả – Tré Vigift

Đồ Khô Nướng - Chả - Tré Vigift

Mực Một Nắng – Vigift

239.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Ớt Xiêm Xanh – Vigift

200.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tương Ớt Đà Nẵng Vigift

29.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Khô Nướng Lớn – Vigift

280.000900.000

Đồ Khô Nướng - Chả - Tré Vigift

Mực Khô Nướng Đại – Vigift

390.0001.050.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bò Khô Nướng – Vigift

205.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tôm Khô Biển – Vigift

570.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tré – Vigift

165.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Heo – Vigift

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Bò – Vigift

182.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Chỉ Vàng Khô Nướng – Vigift

260.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vi Cá Đuối Khô Nướng – Vigift

225.000

Đồ Khô Nướng - Chả - Tré Vigift

Mực Một Nắng – Vigift

239.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Ớt Xiêm Xanh – Vigift

200.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tương Ớt Đà Nẵng Vigift

29.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mực Khô Nướng Lớn – Vigift

280.000900.000

Đồ Khô Nướng - Chả - Tré Vigift

Mực Khô Nướng Đại – Vigift

390.0001.050.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Bò Khô Nướng – Vigift

205.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tôm Khô Biển – Vigift

570.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tré – Vigift

165.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Heo – Vigift

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Chả Bò – Vigift

182.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cá Chỉ Vàng Khô Nướng – Vigift

260.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vi Cá Đuối Khô Nướng – Vigift

225.000

Hạt – Trà – Trái Cây VigiftXem Thêm

Hạt – Trà – Trái Cây Vigift

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Xoài Sấy Muối Ớt – Vigift

74.000154.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vỏ Bưởi Sấy Chanh Dây – Vigift

76.000142.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ô Mai Đào Xí Muội – Vigift

55.000159.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Điều Rang Muối Lụa – Vigift

194.000320.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Hạt Macca Sấy – Vigift

189.000310.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Ướp Lài – Vigift

64.000106.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Sâm Dứa – Vigift

64.000106.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Rong Biển Kẹp Hạt – Vigift

123.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Xoài Sấy Muối Ớt – Vigift

74.000154.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Vỏ Bưởi Sấy Chanh Dây – Vigift

76.000142.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Ô Mai Đào Xí Muội – Vigift

55.000159.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Điều Rang Muối Lụa – Vigift

194.000320.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Hạt Macca Sấy – Vigift

189.000310.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Ướp Lài – Vigift

64.000106.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Sâm Dứa – Vigift

64.000106.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Rong Biển Kẹp Hạt – Vigift

123.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Xoài Sấy Dẻo – Vigift

74.000285.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mứt Me – Vigift

44.000105.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mứt Dâu Tây – Vigift

44.000105.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Rong Biển Cháy Tỏi – Vigift

79.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Hạnh Nhân Rang Bơ – Vigift

149.000

OCOP – Đặc Sản Địa PhươngXem Thêm

OCOP – Đặc Sản Địa Phương

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê G7 3 In 1 – Trung Nguyên

115.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê – Mr VIET

95.000130.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mắm Tôm Chua – Dì Cẩn

120.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mắm Nêm – Dì Cẩn

60.000100.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Dẻo Cán Mỏng – Hiền Ký Huế

20.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Đen – Thiên Hương

72.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Dừa – Chái Bếp

59.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Dừa Non – Mỹ Phương

35.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Đậu Phộng – Vigift

18.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Sen Huế Ướp Xổi – Moc Truly Hue

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Cung Đình Huế – Moc Truly Hue

16.000235.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Xửng Huế – Moc Truly Hue

99.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Bông Sen Huế – Moc Truly Hue

42.000209.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bột Diếp Cá – Dalahouse

155.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bột Cần Tây – Dalahouse

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tinh Dầu Tràm – Mệ Đoan

162.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Dầu Xoa Bóp Dược Liệu – Nhất Phong

223.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Tráng Nướng – DaviFood

18.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Dừa Nướng Gạo Lứt – Bảo Linh

9.90035.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mè Xửng Giòn – Thiên Hương

79.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mè Xửng Dẻo – Thiên Hương

79.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê – MaYaCa

118.000260.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cao Cà Gai Leo – An Xuân

120.000310.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Lạc Tiên Tâm An – An Xuân

81.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê G7 3 In 1 – Trung Nguyên

115.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê – Mr VIET

95.000130.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mắm Tôm Chua – Dì Cẩn

120.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mắm Nêm – Dì Cẩn

60.000100.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Dẻo Cán Mỏng – Hiền Ký Huế

20.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Đen – Thiên Hương

72.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Dừa – Chái Bếp

59.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Dừa Non – Mỹ Phương

35.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Đậu Phộng – Vigift

18.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Sen Huế Ướp Xổi – Moc Truly Hue

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Cung Đình Huế – Moc Truly Hue

16.000235.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Kẹo Mè Xửng Huế – Moc Truly Hue

99.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Bông Sen Huế – Moc Truly Hue

42.000209.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bột Diếp Cá – Dalahouse

155.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bột Cần Tây – Dalahouse

175.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Tinh Dầu Tràm – Mệ Đoan

162.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Dầu Xoa Bóp Dược Liệu – Nhất Phong

223.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Tráng Nướng – DaviFood

18.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Dừa Nướng Gạo Lứt – Bảo Linh

9.90035.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mè Xửng Giòn – Thiên Hương

79.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Mè Xửng Dẻo – Thiên Hương

79.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cà Phê – MaYaCa

118.000260.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Cao Cà Gai Leo – An Xuân

120.000310.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Lạc Tiên Tâm An – An Xuân

81.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Trà Cà Gai Leo – An Xuân

81.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Nước Mắm Nam Ô – Hương Làng Cổ

138.000143.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh ép Huế – Hue One Food

23.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Khô Mè Bột Mì – Bà Liễu

19.90075.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Khô Mè Gạo Lứt – Bà Liễu

19.90085.000

Đặc Sản Đà Nẵng - Vigift

Bánh Đậu Xanh Nhân Thịt – Mỹ Khánh

9.90037.000